Advies, Planning en Kostendeskundigheid

Advies, Planning en Kostendeskundigheid; de APK-service van FieldTurf Tarkett SAS.
Indien u kiest voor het inzetten van onze APK-service dan huurt u ons in als adviseur. Wij buigen ons over uw vraagstuk en zetten voor u de opties en consequenties op een rij. Besluit u tot een bepaald traject dan verzorgen wij de begeleiding van de realisatiefase. De APK voor sportaccommodaties bestaat uit:

  • Fieldmanagement natuurgras
  • begeleiding en advies
  • ontwerp en planvorming
  • opstellen kostenramingen ten behoeve van budgettering
  • vervaardigen bestekken, opstellen Programma’s van Eisen en samenstellen van aanbestedingsdocumenten
  • meet- en tekenwerk
  • veldonderzoek t.a.v. kwaliteit van bodem, ondergrond en water
  • nulmetingen
  • second opinions
  • opstellen meerjaren onderhoudsplanningen (MOP’s) en behoefteplanningen

Inmiddels hebben wij diverse meerjaren onderhoudsplanningen opgesteld voor gemeenten en voor adviesburo’s zoals Sportpunt Gouda, Sportief Capelle, gemeente Maassluis, gemeente Midden Delfland en BMC. Ook Sportspectrum Alphen aan den Rijn, gemeente Rheden, gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Voorschoten, gemeente Bodegraven/Reeuwijk en gemeente Rotterdam hebben ons ingehuurd voor onderdelen van onze APK-service.