BABOB voor gemeenten, sportbedrijven en verenigingen

Onze deskundigheid zetten wij ook in bij gemeenten, sportbedrijven en zelfs sportverenigingen. Wij adviseren en begeleiden onze opdrachtgevers bij het beheer en onderhoud van hun sportaccommodaties. Hiervoor hebben wij de BABOB in het leven geroepen: Begeleiding Advies Beheer & Onderhoud Buitensport.
Naast advisering monitoren wij de velden en houden wij de kwaliteit nauwlettend in de gaten. Op vaste momenten voeren wij samen met de betrokken partijen inspectierondes uit, welke worden vastgelegd in verslagen. Op basis van de bevindingen worden de uit te voeren onderhoud- en verbetermaatregelen vastgesteld.
Sportief Capelle is een goed voorbeeld van BABOB. Sportief Capelle hebben wij begeleid bij de overgang van een gemeentelijke dienst naar een Sport BV. Sinds 2009 werken wij nauw samen met Sportief Capelle en verzorgen wij het BABOB. Wij ondersteunen, begeleiden en adviseren de beheerder van de sportvelden en zijn de intermediair tussen beheerder en gebruikers. We bewaken de kwaliteit en leggen alles vast waarbij de zelfwerkzaamheid van verenigingen ook gecoached en gecontroleerd wordt.